File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 144, datë 25.05.2023 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 82, datë 23.05.2023 të depozituar nga koalicioni ‘Bashkë Fitojmë’”.