File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr.145 datë 08.03.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar, që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Eduard Muhamet Nallbani, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore, Bashkia Tiranë, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.