File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 145, datë 16.03.2021 “Për regjistrimin e z. Boiken Abazi si kandidat për deputet i propozuar nga zgjedhësit, në zonën zgjedhore qarku Tiranë, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.