File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 149, datë 26.05.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.73, datë 22.05.2023 depozituar nga subjekti zgjedhor ‘Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë”.