File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 15, datë 18.1.2023 “Për përdorimin e kodeve të sigurisë për pajisjen elektronike të votimit dhe numërimit elektronik të zgjedhësve”.