File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 15, datë 2.2.2024, “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Kurbin, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit “Partia Republikane Shqiptare”, z. Hilmi Ahmet Vuthaj”.