File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 15, datë 25.01.2021 “Për ngritjen dhe thirrjen e mbledhjes së parë të Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.