Categories: Akte
Vendim nr. 15, datë 29.10.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit zj. Besmira Simon Prenga nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, për këshillin e bashkisë Kurbin”.