File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 150, datë 09.03.2023, “Për shqyrtimin administrativ ndaj personit përgjegjës të Bashkisë Pogradec, për raportimin e veprimtarive publike për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.