File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 152, datë 16.03.2021  “Për miratimin e gazetarëve të Radio Televizionit të Kosovës (RTK) , për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.