File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 153, datë 04.05.2022 “Për zgjatjen e afatit të shqyrtimit administrativ të denoncimit të organizatës “Qendresa Qytetare” ndaj zj. Majlinda Angoni, kandidat për kryetar të bashkisë Shkodër, të propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, Qendrës Shëndetësore “Rrethina”, Ambulanca Dobraç dhe mjekut zj. Edona Tafa, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022”.