File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr.153 datë 09.03.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës së PS”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”