File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 153, datë 16.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve të telvizionit ABC NEWS për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.