File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 153, datë 26.05.2023 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 86, datë 25.05.2023 të depozituar nga subjekti zgjedhor “Partia Lëvizja e Legalitetit’”.