File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr.154 datë 09.03.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës së PL”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”