File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 155, datë 17.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të Partisë Nisma Thurje, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.