File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 155, datë 26.05.2023 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 77, datë 22.05.2023 të depozituar nga subjekti zgjedhor ‘Aleanca Progresiste LZHK’”.