File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 156, datë 29.05.2023 “Për kthimin e kërkesës ankimore nr. 87, të depozituar në KQZ në datën 25.05.2023 nga subjekti zgjedhor ‘Partia Socialdemokrate e Shqipërisë’”.