File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 157, datë 29.05.2023 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 89, datë 25.05.2023 të depozituar nga subjekti zgjedhor ‘Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet’”.