File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 16, datë 12.04.2021, “Për miratimin e udhëzuesit të Komisioneve të Qendrave të Votimit, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.