File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 16, datë 2.2.2024, “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Sarandë, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit” Partia Aleanca Arbnore Kombëtare”, z. Indi Rrapaj”.