File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 16, datë 28.01.2021 “Për mos fillim të procedurës administrative të denoncimeve nr 409, datë 05.01.2021 dhe nr. 564, 566, 568, datë 09.01.2021, për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ”.