File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 16, datë 29.10.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit zj. Ermira Fatmir Balliu nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, për këshillin e bashkisë Kamëz”.