File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 161, datë 29.05.2023 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 84, datë 26.05.2023 të depozituar nga subjekti zgjedhor ‘Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë’”.