File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 163, datë 10.03.2023 “Për emërimin e anëtarëve dhe sekretarëve të Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor, të propozuar nga Partia Demokratike e Shqipërisë, për zgjedhjet për Organet e Qeverisjes Vendore të dates 14 maj 2023”.