File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 163, datë 19.05.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Këlcyrë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Aleanca Demokratike Shqiptare, zj. Jonida Kristo Toslluku”.