File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 164, datë 19.05.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Korçë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Demokracia Sociale e Shqipërisë, z. Kristaq Jani Vasili”.