File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 165, datë 11.3.2023 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Dibër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë G 99, z..Klodian Kapllan Përshaku”.