File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 165, datë 30.05.2023 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 92, datë 27.05.2023 të depozituar nga subjekti zgjedhor ‘Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet’”.