File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 166, datë 11.3.2023 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Kolonjë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Demokracia Sociale të Shqipërisë, z. Arjan Andon Çikopana”.