File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 167  datë 18.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të koalicionit Aleanca Bashkimi Popullor – Emigracioni – Ora e Shpresës dhe Konservatorët (ABEOK), për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.