File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 168, datë 11.3.2023 “Për vlerësimin e raportimeve të veprimtarive me karakter publik të disa institucioneve, për periudhën 24 shkurt – 2 mars 2023”.