File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 169, datë 11.3.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës së Qendrës Mediatike MCA – PRESS & GIR, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.