File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 17, datë 14.04.2021 “Për rregullat procedurale për procesin e Votimit dhe Numërimit Elektronik nëpërmjet Pajisjes Elektronike të Votimit dhe Numërimit (PEVN) të qendrave të votimit të Zonës së Administrimit Zgjedhor nr.40, në qarkun Tiranë, për zgjedhjet e Kuvendit të datës 25 prill 2021”.