File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 17, datë 2.2.2024, “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Has, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit “Partia Socialiste e Shqipërisë”, z. Shefqet Ahmet Dauti”.