File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 17, datë 26.01.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Dibër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Besmir Fatmir Markeçi”.