File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 17, datë 28.01.2021 “Për miratimin e strukturës buxhetore për vitin 2021”.