File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 17, datë 29.10.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit z. Avni Kasem Kasa nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, për këshillin e bashkisë Rrogozhinë”.