File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 171, datë 02.06.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 88, datë 25.05.2023 të depozituar subjekti zgjedhor ‘Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet’”.