File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 171, datë 13.3.2023 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ nr. 20, Bashkia Krujë, KZAZ nr. 32, KZAZ nr. 36, KZAZ nr. 37, Bashkia Tiranë, KZAZ nr. 76, Bashkia Përmet, KZAZ nr.77, Bashkia Këlcyrë, KZAZ nr.91, Bashkia Finiq”.