File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 172, datë 14.03.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës së “Partisë Demokratike” për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.