File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 172, datë 14.06.2022 “Për miratimin e planit strategjik të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Shqipërisë, 2022 – 2026”.