File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 173, datë 23.03.2021 Për një shtesë në vendimin nr.151, datë 16.03.2021, “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të Misionit të ODIHR, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.