File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 174, datë 06.06.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 80, datë 23.05.2023 të depozituar nga koalicioni ‘Bashkë Fitojmë’.