File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 174, datë 20.06.2022 “Për miratimin e projekt buxhetit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2023”.