File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 175, datë 16.3.2023 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve në disa KZAZ, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.