File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 176, datë 17.03.2023 “Për zgjatjen e afatit të shqyrtimit administrativ të denoncimit të Kryetarit të Degës së Partisë Demokratike Elbasan ndaj z. Gledian Llatja, kryetar i bashkisë Elbasan për shkelje administrative në kuadër të zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.