File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 176, datë 28.06.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Fier, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Sonila Ristan Meço”.