File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 179, datë 18.3.2023 “Mbi zbatimin e vendimit nr. 27, datë 16.3.2023, të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, për regjistrimin e “Partisë Demokratike” si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.