File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr.18, datë 02.11.2020, “Për shqyrtimin e kërkeses së Institutit Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit të Zgjedhjeve, për shtyrjen e afatit për mbledhjen e nënshkrimeve mbështetëse për propozimin e projektilgjit “Për Referendumet në Republikën e Shqipërisë”.